"

REDIGEREN

Een personage dat op zaterdag om 12.00 uur naar het NOS Journaal kijkt; kan dat? Schrijf je ‘het ding is’ of ‘het punt is’? Is ‘koffiezetten’ één woord of zijn het er twee?

Als ik je (vertaalde) tekst redigeer of persklaarmaak let ik op feitelijke onjuistheden, anglicismen, inhoudelijke inconsistenties, spelling, zinsbouw, woordvolgorde, woordkeus, alinea-opbouw en consistent taalgebruik van personages. 

voor uitgeverijen: € 6.50 per 1.000 woorden

"

CORRIGEREN

Een woord dat tegen de rand van een spraakwolkje geplakt zit, een illustratie die niet matcht met het verhaal, stoplichten én verkeerslichten in dezelfde tekst…

Bij het corrigeren van een zetproef besteed ik aandacht aan consistente opmaak, plaatsing van tekst en beeld, consistentie binnen woordkeus, en op spelling, woordvolgorde, afbrekingen en hoerenjongen, wezen en uithangers.    

voor uitgeverijen: € 5.00 per 1.000 woorden

IK WIL MET JE WERKEN!